Čipové karty

Komplexní řešení pro veřejný sektor personalizace

Personalizace je to, co dělá ID dokumenty jedinečné. Blue Grass je dodavatel kontaktních i bezkontaktních personalizačních řešení, která splňují širokou škálu požadavků na ID projektech.

Oblasti použití

Personalizační platforma se skládá z hardwarových a softwarových komponentů, které lze snadno přizpůsobit vašim specifickým potřebám. Můžete se rozhodnout pro kompletní personalizační platformu, včetně nezbytných systémů, nebo můžete upravit a rozšířit stávající systémy a tímto krokem se setkat s novými technickými požadavky. Tato platforma je vhodná pro různé typy dokumentů, jako jsou ePassports, občanské průkazy s čipem nebo bez čipu a různé druhy čipových operačních systémů.

Personalizační platforma umožňuje decentralizovaně přizpůsobit doklady totožnosti na úřadech a velvyslanectví nebo při budování nebo rozšiřování průmyslové personalizace, například, aby se přizpůsobily doklady totožnosti s integrovaným čipem. V těchto případech  jsou vysoké kryptografické požadavky, které musí být splněny. Také je potřeba připojení k infrastruktuře veřejných klíčů.

Vlastnosti a funkce

Nabízíme přizpůsobení platformy, která mapuje komplexní a vysoce-bezpečnostní technické postupy. Tato platforma se skládá z různých výrobků. Tato kombinace tvoří integrované komplexní řešení, které lze použít k přizpůsobení úředních dokladů totožnosti. Jednotlivé části systému jsou:

Software

Pokud se jedná o velké a střední ID projekty, řízení výroby je centrální na vyšší úrovni. Systém řídí výrobní toky, spustí přípravu dat a správu strojů a materiálů. Systém řízení výroby rovněž nabízí komplexní hodnocení personalizace a slouží k plánování výroby.

Srdcem platformy je PERSOTEC software pro kryptografickou přípravu dat. To počítá data, která chcete přizpůsobit pro dané doklady - zejména data pro strojově čitelné zóny (MRZ).
Software provádí následující:

Kryptografické komponenty je potřeba přizpůsobit dokladům totožnosti. Zejména klíčový server, který zabezpečuje kryptografické funkce a základní materiál a podpis serveru, který umožňuje automatický digitální podpis.

Navíc  software provádí úkoly s cílem zajistit procesy jako je audit a protokolování, jakož i řízení uživatelů a práv.

Hardware

Nabízíme  komplexní laserové personalizační portfolio:

    ME 3000 Card: Desktop zařízení pro decentralizovanou personalizaci ID karet
    ME 3000 Passport: Desktop zařízení pro decentralizovanou personalizaci pasů
    ME 7000 Combi: Stroj pro centrální personalizaci ID karet a cestovních pasů
    ME 9000 Card: Stroj pro průmyslové personalizaci ID karet